Sa hindi inaasahang pagtatagpo ng mga mundo. 👸 👯 👰 👷 (at Net Lima)

Sa hindi inaasahang pagtatagpo ng mga mundo. 👸 👯 👰 👷 (at Net Lima)

Matchy matchy, for me & baby girl Margaux 👌

Matchy matchy, for me & baby girl Margaux 👌

Tried Triple Decker Cheesecake 🍰 Yummers!! 👍 (at The Coffee Bean & Tea Leaf)

Tried Triple Decker Cheesecake 🍰 Yummers!! 👍 (at The Coffee Bean & Tea Leaf)

BFF meal hihi 🍟 🍗 🍚 🍺 🐽

BFF meal hihi 🍟 🍗 🍚 🍺 🐽

👪 #throwbackthursday #tbt

👪 #throwbackthursday #tbt